ŞİRKET İLKELERİ

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. Şirket
 2. Tanımlamalar
 3. “Üye Müşteri” ve “Müşteri Temsilcisi” Olunması
 4. Pazarlama Planı

Pazarlama Planında Yükselme

Müdürler

Kazanç Planı ve İş Hacmi Primi

Primlerin Ödenmesi

Müdür Seviyesinin Üzerindeki Kariyerler

Liderlik Primi

Üst Müdür Kazançları

 

 1. Teşvik Promosyonları

Araba Promosyonu

Ömür Boyu Tatil Promosyonu

Seyahat Promosyonu Şartları

 

 1. Şirketten Ürünlerin Temin Edilmesi

Sipariş Verme

Siparişler İçin Ödeme Yapılması

Fiyat ve Puan Değişiklikleri

 

 1. Ürünlerin Müşterilere Perakende Olarak Satışı

Ürün Garantisi ve İade Prosedürü

Reklam

 

 1. Şirket ile İlişkiler

Üyelik Şartları

Sigorta

 

 1. Üyeliklerde Değişiklik Yapılması

Genel Değişiklikler ve Devirler

Yeniden Sponsorluk

Vefat Sonrası Devirler

Miras Müdürler

Evlilik Sebebiyle Devirler

Boşanma Sebebiyle Devirler

Müşterek Üyeliklerin Sona Ermesi

 

 1. Üye Müşteri Anlaşmasının Feshi

Üye Tarafından Fesih

Şirket Tarafından Fesih

 1. Çeşitli Hükümler
 2. Reklam İlkeleri

Genel Tavsiye

Yeni Üye Müşteri Yapılması

Perakende Ürünler

 

 1. ŞİRKET
  1. “Arleva” şirketi, Tüm Türkiye’deki Üye Müşterilerinin ürünleri kullanımlarında ve internetten yeni üye kayıt etmelerinde cesaretlendirip destekleyen bu konseptte tektir. Arleva Tüm Türkiye’de ürünlerini pazarlayan Üye Müşterileri ve ilgili şirketleriyle bir ailedir. Arleva Üye Müşterilerine sektörde en kaliteli ürünleri, onlara destek veren şirket personeli ve pazarlama planıyla ulaştırır. Arleva’da ekip oluşturulması en önemli unsurdur. Arleva, Üye Müşterileri ve tüketicilerin yaşam kalitelerini ürünlerini kullanarak yükseltmelerini sağlar ve herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma imkânı sunar. Diğer iş fırsatlarına benzemeyen imkânlarıyla Arleva’da sermaye riski çok azdır. Şirketimiz, çalışmadan veya sadece başkalarının gayretlerine güvenerek Üye Müşterilerinin finansal başarı yakalayacağını garanti etmez. Arleva şirketindeki kazanç, ürünlerin satışlarına göre kurulmuştur. Üye Müşteri, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız çalışma yapan kişidir. Şirket Pazarlama Planının en önemli amacı, satışları yükseltmek ve şirketin yüksek kaliteli ürünlerini tüketici ile paylaşmaktır. Üye Müşterilerin en önemli amacı, ekip kurmak ve arkalarındaki ekibi büyütmeyi sağlamak ve şirketin ürünlerinin kullanımını artırmaktır. Bu sayede, biraz sonra anlatılacak olan ömür boyu yüksek gelirlere ve promosyonlara sahip olabileceklerdir. Arleva Pazarlama Planının her seviyesindeki Üyeler, her ay yeni üye bulmaları için desteklenir ve cesaretlendirilir. Ayrıca şirket, Üyelerden alışverişlerinin ve üyelerinin kayıtlarını tutmasını ister. Başarılı Üye Müşteriler pazar hakkındaki mevcut bilgilerini, eğitim programlarına katılarak kazanır, kendi kişisel alışverişlerini ve başkalarına sponsor olarak, alışveriş yapmalarını sağlarlar.
  2. İleride “Şirket”, “Arleva” olarak anılacak olan, Arleva Kozmetik San.ve Tic. A.Ş. faaliyetlerine 1 16 Mart 2017 tarihinde başlamıştır. Şirketin merkezi Gültepe Mh. Reyhan Cd. Seren Sk. 2-4 Küçükçekmece/İstanbul adresindedir.
  3. Arleva şirketi, Şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış bulunan sağlık, gıda, güzellik, kozmetik, ev aletleri, temizlik ve elektronik ile ilgili ürünlerin satış ve dağıtım faaliyetini yürütmektedir.
  4. Arleva, ürünlerini tüketicilere satış yapmak ve teslim etmek üzere Üye Müşteriler vasıtasıyla Çok Katlı Pazarlama Planı sistemiyle satmaktadır. Pazarlama Planının bütün seviyelerinde bulunan Üyelerin her ay alışveriş ve üye kaydı yapması ve bunların kayıtlarını tutması gerekmektedir. Arleva Pazarlama Planı, dürüstlük ve ekip çalışması temelleri üzerine kurulmuş olup, başarıya ulaşılması için herkese eşit ve adil imkânlar sunmaktadır.
  5. Şirket İlkeleri, uygun satış ve pazarlama yöntemleri için gerekli olan kuralları ve ilkeleri göstermek, uygun olmayan satış ve pazarlama yöntemlerinden ve yine uygun olmayan gayri ahlaki ve yasadışı işlemlerden kaçınmayı sağlamak üzere yazılmıştır. Bu Şirket İlkeleri zaman zaman değiştirilmekte, tadil edilmekte ve genişletilmekte olup bu değişiklikler hakkında Şirket Bülteni ve www.arleva.com sitesi ile Üye Müşterilere bilgi verilmektedir.
  6. Üyeler başvuru formunu doldurduklarında, kendilerine verilecek olan bu Şirket İlkeleri El Kitabında belirtilmiş bulunan şirket ilkelerini bilmeleri gerekmektedir. Üye Müşteri başvuru formunu imzalayan Üye, Şirket ilkeleri el kitabında belirtilen ilke ve hukuki sorumlulukları okuduğunu kabul ve imza etmiş olmaktadır.

 

2. TANIMLAMALAR

 1. Arleva Pazarlama Planı, Üyelere kendi alışverişleri ve üye kayıtları ve “Aktif” Üyelerin sponsorluğunu yaptığı grubun alışverişleri için aylık İş Hacmi Primi ve diğer ödüller alması imkânı vermektedir. Pazarlama Planı ve Şirketin teşvik programları, sağlam Çok Katlı Pazarlama kuruluş ilkelerini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
 2. Pazarlama Planının temel unsuru, Şirket Kâr Planıdır. Bu plan ile Üyeler kendi aylık alışverişleri ve kendi sponsorlukları altındaki grup tarafından yapılan alışverişlerinden prim almaktadırlar.
 3. Ürünlerin satış fiyatı yanında, maliyet ve kârlılığıyla orantılı bir Puan değeri de bulunmaktadır. Her ürünün fiyatı yanında, ayrıca kariyer ve prim kazanmak için hesaplanan bir puan değeri vardır. Puan, Şirket İlkelerinde belirtilen seviyelere ulaşabilmek için birbirini takip eden iki ay için kullanılan bir değerdir. Örneğin, birbirini takip eden iki ay içerisinde 500 Puan yapan bir Üye Müşteri “Müşteri Temsilcisi” olur. Puanlarınızı www.arleva.com adresinden öğrenebilirsiniz. Puanlar aylık olarak değerlendirilir. (Örnek, Şubat ayının 12 sinde başlayan bir üyenin iki aylık seviye süresi 31 Mart tarihi itibariyle biter.) Bütün seviyeler için bu puan tüm alt üyelerin ve kişisel alışverişlerinin toplamı dahil edilerek hesaplanır.
 4. Bu Şirket İlkelerinde tanımlanan “Üye Müşteri”, internet üzerinden online üye kaydı yapmış ve Üye Müşteri Başvuru Formunu doldurmuş olan kişi anlamına gelecektir. “Üye Müşteri” sözcüğü Şirketin Pazarlama Planında Müşteri Temsilcilisi seviyesine erişememiş olan Üyeleri belirtmek amacıyla da kullanılmıştır. Ayrıca Pazarlama Planında bulunan bütün kariyer seviyelerindeki kişiler, “Üye” olarak anılacaktır.
 5. “Aktif Üye”, ay boyunca alışverişlerinden en az 200 veya daha fazla Puanlık ürün almış bir Üye olarak tanımlanmaktadır.

 

3. ÜYE MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ OLUNMASI

 1. Üye Müşteri, İnternet üzerinden Üye Müşteri Başvuru Formunu doldurmuş, Pazarlama Planı uyarınca herhangi bir seviyedeki Üyeler tarafından tavsiye edilmiş (sponsorluğu yapılan) 18 yaşının üzerinde olan kişidir. Üye Müşterilik, müracaatın Arleva tarafından işleme konulmasıyla tanınmaktadır.
 2. Üye Müşterilerin internet sitesinden kabul edilmesiyle ilgili bütün kurallar, Şirketin Üye Müşteri Başvuru Formunda belirtilmiştir. Üye Müşterilerin Şirket İlkelerini bilmesi gerekmektedir.
 3. Üye Müşteri, "İnternet Başvuru Formunu" doldurup onayladıktan sonra sözleşmesini iptal etmek hakkına sahiptir. İptal tarihini takip eden 12 ay içinde yeniden katılmayı istemesi halinde, Üye Müşteri Başvuru Formu imzalayabilir. Ancak bu formu, sadece orijinal sponsorun sponsorluğu altında ve Arleva'nın onayı ile imzalayabilecektir. İptal tarihinden 12 ay sonra katılmak istemesi halinde madde 9.5 geçerlidir.
 4. Üyeler, ürünleri ve basılı malzemeleri bu şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan ilkelere ve yöntemlere uygun olarak, ilan edilmiş fiyatlar ile doğrudan Şirketten satın alırlar.
 5. İnternet başvuru formu, Üye tarafından doldurulup, Arleva tarafından onaylandıktan sonra bir Üye, sistemden 200 Puanlık herhangi bir ürün alımı yaptığında anlaşma yürürlüğe girecektir.
 6. Bir sponsor vasıtasıyla Arleva sistemine kayıt olup, asgari 200 Puanlık ürün siparişi veren kişiler Üye Müşteri olurlar. Bu sistemden %20 kar marjı ile alışveriş yapabilir, kendisi gibi Üye Müşteri olmak isteyenlere sponsorluk yaparak kendi grubunu oluşturabilir.
 7. Birbirini takip eden herhangi 2 ay boyunca, kendi şahsi alışverişlerinden ve kaydetmiş olduğu Üye Müşterilerden kazandığı Puanlarla toplam 500 Puana ulaşan Üye Müşteriler, Şirket Pazarlama Planı’na göre Müşteri Temsilcisi seviyesine yükselirler.
 8. Üye Müşteri; Müşteri Temsilcisi seviyesine yükselinceye kadar, siparişlerinin Puan değerleri kendisine ve sponsoruna da yansıyacaktır.

 

4- PAZARLAMA PLANI

PAZARLAMA PLANINDA YÜKSELME

 1. Bir Üye, bir kez ulaşmış olduğu kariyer basamağından, üyeliği sona ermedikçe düşmesini gerektiren herhangi bir şart bulunmamaktadır.
 2. Bir Üye, ait olduğu sponsor grubundan başka bir kişiye devir edilemez.
 3. Üyeler, kariyerlerini tamamladıkları takvim ayını takip eden ve şirketin ilan edeceği tarihte ilk Eğitim Gününde (Büyük Toplantı) yeni kariyer seviyelerine ait rozeti teslim alırlar. Yeni kazanılan seviyenin rozeti, sadece Büyük Toplantı Eğitim Günlerinde törenle takılır. (Genel Müdürlüğün takdirinde olmak üzere çeşitli istisnalar tanınabilir.)
 4. Üye, bir takvim ayı veya birbirini takip eden iki takvim ayı boyunca; hem kendi alışverişlerinden, hem de yeni kaydettiği Üye Müşteri ve sponsorluğunu yaptığı Üye Müşterilerin alışverişlerinden 500 Puana ulaştığı andan itibaren, Şirket Pazarlama Planında artık, Müşteri Temsilcisi seviyesine yükselir.
 5. Üye ve sponsorluğunu yaptığı grubu, bir takvim ayı veya birbirini takip eden iki takvim ayı boyunca satışlardan 5.000 Puan kazandığı andan itibaren, Süpervizör seviyesine yükselir ve kendisine ödül olarak Şirketin Süpervizör rozeti verilir.
 6. Üye ve sponsorluğunu yaptığı grubu, bir takvim ayı veya birbirini takip eden iki takvim ayı boyunca satışlardan 10.000 Puan kazandığı andan itibaren, Müdür Yardımcısı seviyesine yükselir ve kendisine ödül olarak Şirketin Müdür Yardımcısı rozeti verilir.
 7. Müşteri Temsilcisi, Süpervizör, Müdür Yardımcısı veya Müdür seviyesine yükselebilmek için gereken Puan’ların toplanmasında, birbirini takip eden herhangi iki takvim ayı kullanılır. Bir ay veya iki ay içinde meydana gelen bütün yükselmeler, bu seviyeye yükselebilmek için gerekli Puan’ların toplandığı o günde meydana gelecektir.

 

MÜDÜRLER     

 1. Üye ve sponsorluğunu yaptığı grubu, bir takvim ayı veya birbirini takip eden iki takvim ayı boyunca satışlardan 20.000 Puan kazandığında ve kendi sponsorluğu altında olan grubunu, uygun şekilde kurduğu zaman Müdür seviyesine yükselir ve kendisine Müdür rozeti verilir.

Bu ilkelere uygun olarak Müdürlük hakkını kazanan Üye, hak kazandığı ay içinde merkeze bilgi vermek zorundadır.

 1. Pazarlama Planında Müdür seviyesine yükselmiş bulunan Üyelerin, Şirket İlkeleri kitabındaki Müdür kurallarını bilmeleri, hüküm ve şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

 

KAZANÇ PLANI VE İŞ HACMİ PRİMİ

Kazanç planı aşağıda şekillendirilmiştir.

İŞ HACMİ PRİMİ (İHP)

Üye Müşteriler, Müşteri Temsilcisi seviyesine yükselene kadar Kişisel İş Hacmi Primi ve Grup İş Hacmi Primi alamazlar.

Üye Müşteriler tarafından kazanılan ilk 500 Puanın primi, Müşteri Temsilciliğinden itibaren sponsorunun Pazarlama Planındaki kariyer seviyesine göre ödenecektir. Bu siparişler ile ilgili grup primi de Kazanç Planı kurallarına uygun olarak, tüm üst seviye grup üyelerine ödenecektir.

Müşteri Temsilcisi

Bütün şahsi siparişleri üzerinden sponsorluğunu yaptığı Üye Müşterilerin siparişleri de dahil olmak üzere % 4 İHP verilir.

Süpervizör

Bütün şahsi siparişleri üzerinden sponsorluğunu yaptığı Üye Müşterilerin siparişleri de dahil olmak üzere % 8 İHP, sponsorluğunu yaptığı Müşteri Temsilcilerinden ve bunların grup siparişleri üzerinden % 4 İHP verilir.

Müdür Yardımcısı

Bütün şahsi siparişleri üzerinden sponsorluğunu yaptığı Üye Müşterilerin siparişleri de dahil olmak üzere % 12 İHP, sponsorluğunu yaptığı Süpervizörlerden ve bunların grup siparişleri üzerinden % 4 İHP, sponsorluğunu yaptığı Müşteri Temsilcileri ve bunların grup siparişleri üzerinden % 8 İHP verilir.

Müdür

Bütün şahsi siparişleri üzerinden sponsorluğunu yaptığı Üye Müşterilerin siparişleri de dahil olmak üzere % 16 İHP, sponsorluğunu yaptığı Müdür Yardımcılarından ve bunların grup siparişleri üzerinden % 4 İHP, sponsorluğunu yaptığı Süpervizörlerden ve bunların grup siparişleri üzerinden % 8 İHP, sponsorluğunu yaptığı Müşteri Temsilcileri ve bunların grup siparişleri üzerinden % 12 İHP verilir.

Ayrıca Müdürler, kendi alt seviye Müdürlerinin işlerinden prim ve Puan almak hakkına da sahiptir. ("Liderlik Primi" başlıklı bölüme bakınız.)

PRİMLERİN ÖDENMESİ

 1. Bütün İş Hacmi Primleri (İHP), Arleva tarafından KDV hariç olarak hesaplanır. (Primlerin nasıl ödendiği hakkından madde 4.18 ve 4.19’a bakınız.)
 2. Kişisel Primler Üyeye, ay içinde aktif olsun veya olmasın ödenmektedir. (Primlerin nasıl ödendiği hakkından madde 4.18 ve 4.19’a bakınız.)
 3. Üyenin, sponsorluğunu yapmakta olduğu gruplarından oluşan iş hacmi veya diğer primleri kazanabilmesi için o ay içinde aktif olması gerekmektedir. (Bakınız Madde 2.5)
 4. Primler, sipariş sırasında Arleva Pazarlama Planındaki seviyeye göre hesaplanmakta ve ödenmektedir. Örneğin bir Müşteri Temsilcisi, bir takvim ayı içinde şahsi olarak 12.000 Puan kazanması durumunda, ilk 5.000 Puan için % 4, takip eden 5.000 Puan için % 8 ve kalan 2.00 Puan için de % 12 Prim kazanacaktır.
 5. Müşteri Temsilcisi, Süpervizör veya Müdür Yardımcısı seviyesinde olan bir Üye, kendi grubu içinde Pazarlama Planına göre kendisi ile aynı seviyede olan bir üyeden, iş hacmi primi alamaz. Ancak yükselmek için Puanını kullanır.
 6. Üyeler, kendi Kişisel Puanlarının ve diğer grup Puanlarının takibinden sorumludurlar. Bir Üyenin, Kâr Planı, Liderlik Primleri, Kazanılmış Teşvik Programı ve diğer teşvikleri içeren Pazarlama Planına uygun olarak gerekli Puanları toplayamaması sebebiyle Arleva herhangi bir sorumluluk taşımaz.
 7. Herhangi bir ay içinde aktif olma gereğini karşılayamayan Üyelere, o ayda kendi grupları için bir prim ödenmeyecektir. Prim kazanamayan Üyeler, takip eden ayda aktif duruma gelebilirler, ancak bu durum aktif olmadıkları aylar için geriye doğru işlemez.
 8. Kazanılamayan prim, Aktif olan bir üst sponsoruna ödenecektir. Şirket bu Üyenin primini, alt seviyeye doğru dağıtmasını gerekli kılmamaktadır.
 9. Prim ödemeleri, ürün satın alınmasını takip eden ayın 15'inde Üyelerin banka hesabına havale veya EFT şeklinde yapılmaktadır. Örnek olarak; Ocak ayı satışları için olan ödemeler 15 Şubat tarihinde yapılmaktadır. 15. gün Cumartesi gününe denk gelmesi halinde, ödemeler Cuma günü (14'ünde) yapılmaktadır. 15. gün Pazar gününe denk gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi günü (16'sında) yapılmaktadır.
 10. Primler KDV hariç olarak hesaplanmaktadır. Primlerin KDV ilave edilerek ödenebilmesi için, KDV mükellefi olan Üyelerin, şirkete her ayın 5’ine kadar fatura göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın, Üyenin şirket ünvanı, şirket adresi, vergi dairesi, vergi numarası, hesap numarası, fatura numarası ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ödenen primlerin tamamı Vergi'ye tabi olup, KDV mükellefi olmayan bütün Üyelere yapılacak ödemelerde, kanuni bir zorunluluktan dolayı gelir vergisi stopajı kesilerek Üyenin banka hesabına yatırılacaktır. Primlerin yatacağı banka hesap numarasını değiştirmek isteyen Üyenin, bu değişikliği ayın ilk (birinci) gününden önce ulaştırması şartı ile, Muhasebe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

MÜDÜR SEVİYESİNİN ÜZERİNDEKİ KARİYERLER

 1. Üyeler, başkalarının sponsorluğunu yapmaya ve bunları Müdürlük seviyesine getirmeye devam ederler. Bir Müdür, sponsorluğunu yaptığı grubun ilk sırasından 5 kişiyi Müdür seviyesine getirdiğinde, Yakut Müdür seviyesine yükselir ve ödül olarak kendisine yakut taşlı Müdür Rozeti verilir. Ayrıca Şirket tarafından yurtiçi tatil ile ödüllendirilirler. Ayrıca Madde 5.13 – 5.14–5.15 – 5.16’ya bakınız.
 2. Bir Müdür, sponsorluğunu yaptığı grubun ilk sırasından 10 kişiyi Müdür seviyesine getirdiğinde, Safir Müdür seviyesine yükselir ve ödül olarak kendisine safir taşlı Müdür Rozeti verilir. Ayrıca Şirket tarafından yurtiçi tatil ile ödüllendirilirler. Ayrıca Madde 5.13 – 5.14–5.15 – 5.16’ya bakınız.
 3. Bir Müdür, sponsorluğunu yaptığı grubun ilk sırasından 20 kişiyi Müdür seviyesine getirdiğinde, Zümrüt Müdür seviyesine yükselir ve ödül olarak kendisine zümrüt taşlı Müdür Rozeti verilir. Ayrıca Şirket tarafından yurtiçi tatil ile ödüllendirilirler. Ayrıca Madde 5.13 – 5.14–5.15 – 5.16’ya bakınız.
 4. Bir Müdür, sponsorluğunu yaptığı grubun ilk sırasından 30 kişiyi Müdür seviyesine getirdiğinde, Elmas Müdür seviyesine yükselir ve ödül olarak kendisine elmas taşlı Müdür Rozeti verilir. Ayrıca Şirket tarafından yurtiçi tatil ile ödüllendirilirler. Ayrıca Madde 5.13 – 5.14–5.15 – 5.16’ya bakınız.

LİDERLİK PRİMİ

 1. Bir Üye, Müdür seviyesine geldikten sonra, ekibinde bulunan Üyelere yardım ve teşvik ederek onların da Müdür durumuna gelmesi için gayret gösterecektir.
 2. İlk sırasında Müdürler bulunan Müdüre, Liderlik Primi ödenecektir. (Bu primler ilk sıra Müdürlerin, Müdür harici grup Puanları üzerinden ödenecektir.)

 

 
   

 

 1. Bütün birinci sıra Müdürlerin kişisel ve Müdür harici grup puanlarından % 4 Prim.
 2. Bütün ikinci sıra Müdürlerin kişisel ve Müdür harici grup puanlarından % 2 Prim.
  1. Aktif Müdürler, şahsi ve Müdür harici üyelerden aylık 500 puan aldıkları takdirde kendi liderlik Primlerini almaya hak kazanırlar. (200 puanlık aktiflik + Müdür harici işlerden 300 puan)

         

                                                                                                                                                                                                                                           

 1. Birbirini takip eden 3 ay veya daha uzun süre kendi aktifliklerini yapmayan Müdürler, Donmuş Müdür olacaklar ve Liderlik Primi alamayacaklardır. Yeniden Liderlik Primi almaya hak kazanmak için, aktif duruma gelmeleri ve birbirini takip eden 3 ay boyunca aylık 500 puan aktifliklerini yapmaları gerekmektedir. (Bknz.4.26)
 2. Bir Müdürün altındaki müdürlerden liderlik pirimi alabilmesi için Tanınmış Müdür olması gerekmektedir. Tanınmış Müdür; üyenin Müdür olduğu ay, ekibinden de bir üyenin Müdür kariyerine gelmesi durumunda Müdür olan üyenin hattındaki puanların haricinde 5.000 puan daha yapması gerekmektedir. Aksi takdirde Tanınmamış Müdür olur ve liderlik pirimi alamaz. Üyenin Müdür olduğu ay, ekibinden Müdür kariyerine gelen üyesi yoksa bu şart aranmaz. 
 3. Tanınmamış Müdür olan bir üye, sonraki aylarda Müdür olan üyenin hattındaki puanların haricinde o ay içerisinde 5.000 puan daha yaparsa Tanınmış Müdür olabilir ve Tanınmış Müdür olduğu ay liderlik pirimi almaya başlar. Tanınmamış olduğu aylardaki liderlik pirimlerini alamaz.

ÜST MÜDÜR KAZANÇLARI

 1. En az 5 Müdüre sahip ve aktiflik şartlarını yerine getirmiş olan Yakut Müdürlere, 2 sıra Liderlik Priminin haricinde 3. sıradan da % 1 Üst Müdür Kazanç Primi ödenecektir. (Bu primler alt sıra Müdürlerin kişisel ve Müdür harici grup puanları üzerinden ödenecektir.)
 1. Birinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %4,
 2. İkinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %2,
 3. Üçüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
  1. En az 10 Müdüre sahip ve aktiflik şartlarını yerine getirmiş olan Safir Müdürlere, 2 sıra Liderlik Priminin haricinde 3. ve 4. sıradan da % 1 Üst Müdür Kazanç Primi ödenecektir. (Bu primler alt sıra Müdürlerin kişisel ve Müdür harici grup Puanları üzerinden ödenecektir.)
 1. Birinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %4,
 2. İkinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %2,
 3. Üçüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
 4. Dördüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
  1. En az 20 Müdüre sahip ve aktiflik şartlarını yerine getirmiş olan Zümrüt Müdürlere, 2 sıra Liderlik Priminin haricinde 3. 4. ve 5. sıradan da % 1 Üst Müdür Kazanç Primi ödenecektir. (Bu primler alt sıra Müdürlerin kişisel ve Müdür harici grup Puanları üzerinden ödenecektir.)
 1. Birinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %4,
 2. İkinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %2,
 3. Üçüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
 4. Dördüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
 5. Beşinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1 prim,
  1. En az 30 Müdüre sahip ve aktiflik şartlarını yerine getirmiş olan Elmas veya daha üst statüdeki Müdürlere, 2 sıra Liderlik Priminin haricinde 3. 4. 5. ve 6. sıradan da % 1 Üst Müdür Kazanç Primi ödenecektir. (Bu primler alt sıra Müdürlerin kişisel ve Müdür harici grup Puanları üzerinden ödenecektir.)
 1. Birinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %6,
 2. İkinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %3,
 3. Üçüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %2,
 4. Dördüncü sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
 5. Beşinci sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1,
 6. Altıncı sıra Müdürlerin puanları üzerinden %1 prim,
  1. Belirtilen Liderlik ve Üst Müdür Kazanç Primlerinin kazanılması için, aylık 500 puan aktifliğin (250 puanlık aktiflik + Müdür harici işlerden 250 puan) yapılması gerekmektedir. (Bkz 4.26 -  4.27)

5. TEŞVİK PROMOSYONLARI

ARABA PROMOSYONU

 1. Bütün Üyeler Teşvik Promosyonlarına katılma hakkına sahiptir.
 2. Araba Promosyonunu hak eden üyelere arabaların kullanım hakkı verilir. Üyeler araba promosyonu için şirket ilkelerinde öngörülen şartları yerine getirdikleri sürece arabaların kullanım hakkı kendisinde kalır. Aksi takdirde üyeler, arabaları teslim etmek zorundadır. Arabaların teslim edilmemesi halinde Arleva’nın izleyeceği yasal yolları üye şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Araba Promosyonunun 3 seviyesi bulunmaktadır, arabaların marka ve modelleri her yıl başında üyelere duyurulacaktır.
 1. 1. Seviye: Şirket tarafından üyeye kullanım hakkı verilen 1.seviye arabayı ifade eder.
 2. 2. Seviye: Şirket tarafından üyeye kullanım hakkı verilen 2.seviye arabayı ifade eder.
 3. 3. Seviye: Şirket tarafından üyeye kullanım hakkı verilen 3.seviye arabayı ifade eder.
  1. Üyenin 1.seviye araba promosyonunu hak kazanması için Safir Müdür kariyerine gelmesi, 2.seviye araba promosyonunu hak kazanması için Zümrüt Müdür kariyerine gelmesi, 3.seviye araba promosyonunu hak kazanması için Elmas Müdür kariyerine gelmesi gerekmektedir. Ya da bir üyenin bu kariyerlere gelmeden araba promosyonunu hak kazanabilmesi için gereken performans, birbirini takip eden 3 takvim ayı üzerinden değerlendirilecektir. Bknz 5.6
  2. Araba Promosyonu Puanı; Bir Üyenin Müdür harici grup Puanlarının tamamı ile ilk sıra Müdürlerinin grup Puanlarının % 40'ı, ikinci sıra Müdürlerinin grup Puanlarının % 20'si ve üçüncü sıra Müdürlerinin grup Puanlarının % 10'undan oluşacaktır.
  3. Promosyonun çeşitli seviyeleri için hak kazanabilme puanları aşağıda gösterilmiştir.            

Araba Promosyonu

 

BİRİNCİ ŞART

İKİNCİ ŞART

 

1. Ay

2. Ay

3. Ay

1. Seviye

20.000

30.000

40.000

SAFİR MÜDÜR KARİYERİNDE 40.000 PUANI DÜŞMEDİKÇE

2. Seviye

50.000

60.000

70.000

ZÜMRÜT MÜDÜR KARİYERİNDE 70.000 PUANI DÜŞMEDİKÇE

3. Seviye

80.000

90.000

100.000

ELMAS MÜDÜR KARİYERİNDE 100.000 PUANI DÜŞMEDİKÇE

 1. Üye, 1.seviye araba promosyonunu hak kazandıktan sonraki aylarda 40.000 puanı düşmediği sürece araba kullanım hakkını kaybetmez. 40.000’den az puan yaparsa araba kullanım hakkını kaybeder ve arabayı Arleva’ya teslim etmek zorundadır.
 2. Üye, 2.seviye araba promosyonunu kazandıktan sonraki aylarda 70.000 puanı düşmediği sürece araba kullanım hakkını kaybetmez. 40.000-70.000 arası puan yaparsa 1.seviye araba promosyonuna düşer ve aracı değiştirilir.
 3. Üye, 3.seviye araba promosyonunu kazandıktan sonraki aylarda 100.000 puanı düşmediği sürece araba kullanım hakkını kaybetmez. 70.000-100.000 arası puan yaparsa 2.seviye araba promosyonuna düşer ve aracı değiştirilir. 40.000-70.000 arası puan yaparsa 1.seviye araba promosyonuna düşer ve aracı değiştirilir.
 4. Üyeye teslim edilecek olan araba Arleva tarafından onaylandıktan sonra, takip eden ay içerisinde Arleva Genel Merkezinde teslim edilecektir. Ayrıca, Şirket tarafından bir sertifika ile araba anahtarı aylık Büyük Toplantı’da Genel Müdür tarafından Üyeye verilecektir. Araba promosyonunu hak eden üye bu toplantıya katılımda azami gayret göstermelidir.

ÖMÜR BOYU TATİL PROMOSYONU

 1. Bir Üye, 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında aşağıdaki şartları yerine getirdiğinde ilkbahar veya sonbahar sezonunda olmak üzere, tapusuyla birlikte 15 günlük bir devremülk tatili hak kazanacaktır. Ayrıca, Şirket tarafından bir sertifika ve devremülk tapusu hazırlanıp, Aralık ayını müteakip ilk Büyük Toplantı’da Genel Müdür tarafından Üyeye verilecektir.  
 1. O yıl içinde kayıt olmuş ve kendisinin direkt sponsorluğunu yaptığı 5 Adet Üyeyi, Süpervizör seviyesine yükseltirse,
 2. O yıl içinde yine kendisinin direk sponsorluğunu yaptığı gruptan yeni 1 Müdür çıkarırsa, (Bu Müdür, o yıl yaptığı kayıtlardan da olabilir, daha önceki yıllardan da olabilir.)
 3. Bu tarihler arasında kişisel ve Müdür harici grubuyla birlikte 250.000 Puana ulaştığında. (Bir Üyenin, Müdürlüğe ulaşana kadar kazandığı puanları dahil edilir.)
 4. Üyenin yılın son 3 ayında aktifliğini yapmış olması gerekmektedir.

 

YURTİÇİ TATİL PROMOSYONU ŞARTLARI

 1. Yurtiçi tatil promosyonu şartları ve içeriği her yıl başında Arleva tarafından internet sitesi ve kataloglarında üyelerine duyurulacaktır.
 2. Yurtiçi tatil promosyonuna hak kazanan Üye, bunu kullanmaması durumunda başkasına devredemez.
 3. Şirket herhangi bir faaliyeti için hak kazanma hedeflerini değiştirmek hakkını saklı tutar. Yapılan bütün değişiklikler hakkında, hak kazanma süresinin başlamasından önce yayınlanan Arleva bülteni veya web sitesi aracılığıyla Üyelere bilgi verilecektir.

 

6- ŞİRKETTEN ÜRÜNLERİN TEMİN EDİLMESİ SİPARİŞ VERME

 1. “Stoklama" ve "Müşterek satın almalar" kesinlikle tavsiye edilmemekte olup, bunlar ile ilgili kanıtlar elde edilmesi halinde bu durum, teşvik programları için prim, ödül veya hak kazanma kaybı ve Üyelik iptali sonucu getirecektir.
 2. Üye, Şirket Merkezine (Şahsen, telefon, faks ve web sitesinden) ürün ve basılı malzeme siparişi verebilecektir. Verilen siparişler ödemesi tahsil edildiğinde şirket tarafından dikkate alınacaktır.
 3. Bir Üyenin, üye olmayan bir kişiden kendisi için sipariş vermesini veya teslim almasını istemesi halinde, siparişin düzgün şekilde verilmesi şartıyla yapılan bu işlem, Üyenin sorumluluğu altında olacaktır. Şirket Merkezine verilen siparişlerin, verildikleri şekilde tahsilatının ve teslim edilmesinin sağlanması Şirketin sorumluluğu altındadır.
 4. O ay oluşan primlere hak kazanılabilmesi için bütün siparişlerin, gerekli ödemeler ile birlikte, o ayın son gününün mesai saatinin bitiminden önce, Şirkete verilmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm sıkıntı ve problemleri engellemek açısından, bütün Üyelerin siparişlerini, o ayki son sipariş tarihinden daha önceki yeterli süre içinde vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir. www.arleva.com internet sitemizden her gün Puanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Aktiflik kontrolü veya seviye atlamanın son günü, geç ulaşan ve iş gününün bitmesinden dolayı işlem göremeyen siparişlerden, Şirket sorumlu olmayacaktır.
 5. Eğer sipariş Üye tarafından şahsen teslim alınmayacak ise, siparişin verilmesi anında teslimat bilgilerinin yazılı olarak Şirket Merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
 6. Satın alınan bütün ürünlerin, kuryeden teslim alındığı anda fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir uygunsuzluk veya hasar halinde, kurye teslim tutanağında bu eksiklik ve hasarın beyan edilmesi ve Şirket ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 7. Üye bir kez ödeme yaptığında veya ödemeyi onayladığında ve ürünler teslim edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Siparişin Şirket Merkezinden teslim alınması halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak Şirket Merkezine 24 saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. 8 gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği ürünler, kabul edilmiş sayılır. Geri iade işlemi yapılamaz.
 8. Üyelerin almış oldukları ürünlerde, üretici firma ile alakalı bir problemden dolayı iade ettiklerinde para iadesi yapılmayarak, aynı ürün yenisi ile değiştirilecektir.

 

SİPARİŞLER İÇİN ÖDEME YAPILMASI

 1. Her bir sipariş için, siparişi veren Üye tarafından Kredi Kartı, havale veya EFT yoluyla ödeme yapılması ve sipariş tutarının tek bir yöntem ile ödenmesi gerekmektedir.
 2. Başka bir kişinin kredi kartının kullanılması kesinlikle kabul edilmemektedir. Başkasının kredi kartı kullanıldığı tespit edildiği takdirde Şirket İlkelerine göre cezai şart uygulanmaktadır. Tekrarı halinde ise Üyelik iptaline sebep olmaktadır.

 

FİYAT VE PUAN DEĞİŞİKLİKLERİ

 1. Tüm ürünlerde maliyetleri sebebiyle puan ve fiyat değişiklikleri meydana gelebilir. Şirket bu değişiklikleri Üyelerine internet sitesinde veya ürün katalogunda ilan edecektir.

 

7. ÜRÜNLERİN MÜŞTERİLERE PERAKENDE OLARAK SATIŞI

 1. Bir Üye, uzman veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddia, uygulama veya tavsiyede bulunmamak konusunda azami özeni gösterecektir. Şirket, kendi tarafından yayınlanmış bulunan katalog, broşür ve insertlerde belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında Üye tarafından yapılan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 2. Arleva ürünleri üçüncü kişiler tarafından (Arleva üyesi olmayanlar) hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar. Ürünler Arleva Üyeleri, üçüncü kişilerin veya başka kuruluşların oluşturduğu web sitelerinde veya diğer kataloglarda tanıtıma ve satışa arz edilemez. Aksi takdirde hukuki işlem başlatılacak ve kanuni yollara başvurularak ürünler toplatılacaktır. Şirketimizin tüm logo, marka ve amblemleri 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece, izin almadan hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Web sitelerimizde (www.arleva.com ve www.onlinecalis.com ) yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ve tasarımları, 5846 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat gereği kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

ÜRÜN GARANTİSİ ve İADE PROSEDÜRÜ

 1. Satılan tüm ürünler Arleva’nın garantisi altındadır. Arızalı ürün, faturası veya garanti belgesi ile birlikte, en yakın yetkili servis tarafından (İrtibat bilgileri garanti belgesi veya kullanım kılavuzunda bulunan) garanti kapsamında tamir veya değişim yapılabilir. Arleva bünyesinde teknik servis bulunmamaktadır. Üye, Yetkili Servis ile problem yaşadığında bu durumu Arleva’ya bildirmesi gerekmektedir.
 2. Bazı yetkili servisler, kargo ile de ürün kabul edebilmekte ya da doğrudan Üyeden ürünü aldırabilmektedirler. Üyenin, yetkili servise bu yönde hizmeti olup olmadığını sorması yararınadır.
 3. Temel kural olarak satın alınan ürün, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde Şirkete iade edilebilir. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
 4. İadeler, mutlak surette ürünün orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
 5. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (Örnek: Orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
 6. Ürünün iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şekilde, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde şirkete faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Üyeye teslim edilen ürünün, Şirkete gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı sureti ile birlikte tüm fatura asıllarının da iadesi zorunludur. Bu belgelerin Şirkete ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Üyeye, tahsil edildiği yöntemle iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise ürün iadesi kabul edilmez.
 7. Üye, son 7 gün içinde almış olduğu ürünleri iade edip, geri ödeme aldığında, bu ürünler ile ilgili kişisel ve üst hat sponsorların kazanımları ve Puanları düşülür.
 8. Üye vergi mükellefi değil ise; 385 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca almış olduğu ürünleri iade ederken, Üyede bulunan faturanın iade ile ilgili bölümdeki bilgileri (malı iade edenin adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi) eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bir nüshasını geri göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde iade işlemi tamamlanmayacaktır.
 9. Ürün faturası Şirket tarafından kurumsal olarak kesilmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV şeklinde) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.
 10. Üye tarafından iade edilmek istenen ürün veya ürünler kusurlu ise kargo ücreti Şirket tarafından karşılanacaktır. Bu durumda mutlaka Üyenin, teslimatı yapan kargo firması ile gönderim yapması gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti Üyeye aittir.
 11. Ayrıca, hijyenik kullanım amaçlı olan krem, iç çamaşırı ve cilde temas eden herhangi bir kozmetik ürün niteliği veya itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler iade edilemez.
 12. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

a)Her türlü yazılım ve programlar,

 1. DVD, VCD, CD ve kasetler,
 2. Taşınabilir bilgisayarlar,
 3. Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
 4. Her türlü kozmetik ürünleri,
 5. Her türlü tekstil ürünleri.
  1. Üyenin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler iade edilemez.

REKLAM

 1. Şirket Reklam İlkeleri Madde 12’de belirtilmiştir. Üyelerin Reklam İlkelerini okumaları gerekmektedir.
 2. Yeni üye kaydı için ürünlerin veya şirketin tanıtımını yapmak isteyen Üyelerin, Şirket tarafından onaylanmış metin ve görüntüleri kullanmaları gerekmektedir.
 3. Üyelerin, (bunun en iyi yol olmadığı genel olarak kabul edilmekle beraber) başkalarının işe katılmasını sağlamak için reklam yapmalarına, bu konuda Arleva’nın yazılı onayı alınmak sureti ile izin verilmektedir. Üyelerin, bu tür reklamlar üzerinde hukuki denetimlerin bulunduğunu bilmeleri gerekmektedir.
 4. Üyelerin, diğer reklam malzemeleri geliştirmek istemeleri halinde, bunların kullanılmasından önce, Şirket Genel Müdürlüğünün yazılı onayını almaları gerekmektedir. Üyeler, bunları Genel Müdürlüğe ibraz etmeden önce, bu tür malzemelerin reklam ilkelerine uygunluğunu sağlamaları zorunludur. İnceleme için, bir çalışma haftası gerekmektedir. Yeni reklam malzemesi için onay, sadece başvuruda bulunan Üye için geçerlidir.
 5. Şirket onaylanmış reklamları, kullanılmak üzere bütün Üyelere kullandırılma hakkını saklı tutar.
 6. Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış bulunan reklamları kullanan Üyeler, reklamlarından kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaklardır. Eğer bir Üye, Üye veya müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa bu davette, toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını, onlara anlatması gerekir. Üye, bu toplantılara davet ettiği kişilere irtibat bilgilerini (telefon, faks numarası, e-posta adresi vb.) vermelidir.
 7. Bir üyenin kendi başlarına Arleva’nın bilgisi haricinde kendi alt ekibine e-posta ve sms bildirimi yapması üyenin kendi sorumluluğundadır. Arleva’ya kayıt olan her üye, hem şirket tarafından hem de üst sponsorları tarafından kendisine sms ve e-posta gönderilmesine muvafakat vermiş olur.
 8. Araba camlarına yapıştırılan stickerler dışında, herhangi bir yerde Şirket veya ürünlerinin reklamını yapan dış işaretler veya vitrin tanıtımlarına izin verilmemektedir.

 

8. ŞİRKET İLE İLİŞKİLERİNİZ

ÜYELİK ŞARTLARI

 1. Üyelerin Arleva ile olan ilişkisi, iki asli taraf arasında akdî bir ilişkidir. Bütün Üyeler bağımsız kişilerdir. Bunlar kendi işlerini, kendi zamanlarını kullanarak ve bunların Üyelik Anlaşması hükümlerine (Güncel Şirket İlkeleri geçerlidir) uygun olması şartı ile kendileri tarafından seçilecek olan araçları, yöntemleri ve şekilleri kullanarak yapacaklardır.
 2. Arleva’ya veya Arleva’nın mevcut Üyelerine,  şirketler, dernekler ve vakıflar internetten başvuru formu doldurabilir ve Üye olabilir.
 3. Bir Üye, kendisini "Arleva Bağımsız Üyesi" olarak tanımlayabilecek, kartvizitlerinde, diğer kırtasiye malzemeleri ve reklamlarında, Şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Üyeler hiçbir şekilde kendilerini bağımsız Üyelik dışında, Arleva’nın temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklamlarında kendisini Şirketin bordrosunda herhangi bir görevde olduğunu gösteremez.
 4. Bağımsız Üyeler, kendilerinden mal veya hizmet aldıkları tedarikçiye, kendisinin Arleva'nın bağımsız Üyesi olarak hareket etmekte olduğunu ve Üyenin, temin edilen mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde, kişisel olarak sorumlu olduğunu belirtmelidir. Temin edenler adına düzenlenen faturaların, Üyenin kendi adresine gönderilmesi gerekmektedir. Şirket, bağımsız bir Üye tarafından herhangi bir tedarikçiye karşı borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar için hiçbir şart altında sorumlu olmayacaktır.
 5. Mevcut kanunlar uyarınca, bir Üye Arleva adına bir banka hesabı açamayacaktır. Kendisini Arleva olarak herhangi bir şekilde tanıtmayacaktır.
 6. a. Başka bir Üye tarafından Şirket tanıtım toplantısına iştirak etmiş kişilere sponsorluk teklifi yapmakta olan (veya sponsorluk yapmak isteyen) Üyeler, yasağı ihlal eder durumdadırlar. Bu durum Şirket İlkelerinin ciddi bir ihlali olarak görülmektedir. (Bakınız, Üyelik Anlaşmasının Feshi Madde 10.9)
 7. Şirkete kayıtlı aktif olarak çalışmaya başlamış Üyelerin, başka bir sponsorun altında çalışabilmek amacıyla, 1. derecedeki veya yakın akrabalarını başka Üyelerin sponsorluğu altına yeni kayıt yaptırmaları ve çalışmalarını bu gruba yönlendirmesi yasaktır. Tespit edildiği zaman oluşturduğu tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorun altına kayıtların taşınmasına Arleva tek başına yetkilidir. Bu hususta herhangi bir üyenin muvafakatı aranmaz.
 8. Arleva; bir Üyenin başvurusunu onaylaması ve Üyenin ihtiyacı olan herhangi bir ürünün alımını yapması üzerine, Üyenin Şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile Şirketin Pazarlama Planında tanımlandığı ve bu İlkeler kapsamında ayrıntıları verildiği üzere bu kişiye ürün satmayı ve prim ödemeyi kabul eder.
 9. Üye Müşteri Başvuru ve ilk Sipariş Formunu imzalayan her bir Üye, Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi kabul eder. Şirketten her ürün satın alınması, Şirket İlkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesidir.
 10. İki kişi, aynı Üye Müşteri Başvuru Formuna birlikte imza attıkları takdirde (Buna "Müşterek Üyelik" adı verilmektedir.) Şirket, bütün yazışmaları ve ödemeleri Üye Müşteri Başvuru Formunda ilk olarak belirtilmiş bulunan Üyenin, banka hesap numarasına (ortak olarak kabul ettikleri) ve adresine gönderecektir. Müşterek Üyeler, müşterek ve müteselsil sorumluluk altına girecekler, diğerinin herhangi bir hareket veya ihmalinden sorumlu olacaklar ve Şirket tarafından Müşterek Üyelerden bir tanesine yapılan ödeme her ikisine yapılan ödeme olarak kabul edilecektir. (Üyelikte Değişiklik Yapılması Bölümünün 9.21- 9.23 Maddelerine bakınız).

 

SİGORTA

 1. Şirketin faaliyette bulunduğu işyerlerinde; Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası yaptırılacaktır. Bu sigorta, herhangi bir Şirket yerinde bir kazaya maruz kalan personel veya ziyaretçi için koruma temin etmektedir. Bu sigorta, müşterilerin evlerini, sergi salonları vb. gibi diğer yerlerde işlerini yapmakta olan bireysel Üyeleri kapsamamaktadır. Üyeler, yeterli sigorta kapsamında olacak şekilde kendilerini güvence altına almalıdırlar.
 2. Şirket, ters etki veya reaksiyona sebep olabileceği bilinen, herhangi bir ürün pazarlamamaktadır. Tesadüfen, bir müşteri, hatalı olmayan, bir ürün ile ilgili yan tesir görmesi halinde, Üyenin müşteriye derhal kullanmayı durdurması ve doktoruna danışması gerektiğini bildirmesi zorunludur.
 3. Her bir Üye, kendisine ait aracının kasko sigorta poliçesinin takibinden ve yaptırmasından sorumludur. Şirket, Üyelerin işlerini yaparken kullandıkları şahsi araçlarının, kasko sigorta poliçesinin hükümlerini geçersiz duruma getirdiklerinde, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

9. ÜYELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

GENEL DEĞİŞİKLİKLER VE DEVİRLER

 1. Genel Müdürlük tarafından devir ile ilgili olarak, önceden yazılı bir onay verilmemişse, verasetten gerçekleşenler dışında kalan tüm Üyelik devirleri, Şirket İlkelerine göre kabul edilmez. Önceden Şirketin onayı alınmadığı sürece bu devirler geçersiz sayılacaktır. Bu madde, herhangi bir kuruluş veya vakfa ait Üyeliğin, söz konusu kuruluştaki hak sahibinin değişimi sebebiyle devir edilebilmesi için, Şirketin vereceği yazılı onayın gerekliliğini vurgulamak için konmuştur.
 2. Bir Üye, hayatta olduğu sürece Üyeliğini başka bir kişiye devir etmesi yasaktır. Bu tür bir devir için Genel Müdürlük bütün durumları ve şartları gözden geçirecek ve bu devir, ancak yazılı onay verilmesinden sonra yürürlüğe girebilecektir. (Genel Müdürlük, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, bu onayı vermek zorunda olmayacaktır.) Onaylanması halinde bu tür devirler sadece Üyelik Şartlarına uygun olanlara yapılabilecektir. Müdür ve daha üst kariyerdeki üyelerin vereceği yazılı onaylar noter marifetiyle yada bizzat her iki tarafın şirket genel merkezine gelerek yapılması şirket tarafından mecburi tutulabilir.
 3. Mevcut Üyeliğe bir isim eklenmesi veya çıkartılması ile ilgili taleplerin, bu değişiklikten etkilenecek olan her iki tarafın birlikte imzaları ile Statü Değişim formu doldurup, Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir. Her iki tarafın da imzası olmadan hiçbir değişiklik değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütün talepler Genel Müdürlük onayına tabi olacaktır. (Ayrıca 9.21 - 9.23 Maddelerine bakınız. Bu madde sadece eşler içindir. Akraba veya kardeş olarak müşterek üyelik olamaz.)
 4. Bir Üyenin, "Yeniden Sponsorluk" dışında (Bakınız Madde 9.5 – 9.15), herhangi bir şekilde sponsor değiştirmesi, Şirket İlkelerine aykırıdır. Şirket sadece, Arleva tarafından alınmış bulunan ilk müracaatı, o anda uygulanmakta olan Şirket İlkelerine uygun olması şartı ile değerlendirmeye alacaktır.

 

YENİDEN SPONSORLUK

 1. Mevcut bir Üye, ancak aşağıdaki şartlara uygun olarak, yeni bir sponsor altında kayıt olabilecektir.
 2. En az 12 aylık bir süre içinde (Şirketten veya herhangi bir Üyeden) herhangi bir ürün satın almamış ise,
 3. Bu süre içinde bir Arleva Üyesinden, satın alma yapması için herhangi bir ödeme veya teşvik almamış ise,
 4. Geçen 12 ay içinde başka herhangi bir kişinin sponsorluğunu yapmamış ise,
 5. Bir noter tarafından uygun olarak onaylanmış şekilde, (Merkezden temin edilebilecek olan) Yeniden Sponsorluk Beyanını doldurmuş ise,
 6. Yeniden Sponsorluk Beyanı, incelenmesi ve onaylanması amacıyla, Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
 7. İnceleme ve onay tamamlandıktan sonra yeni bir kimlik kartı verilecek ve ürün siparişleri kabul edilecektir.
 8. Yeni bir sponsor altında başlamak üzere, Üyelikten istifa eden Üyelerin bekleme süreleri 12 aydır. Üyelikten istifa etmiş veya Üyeliği feshedilmiş olan tüm Üyelerin, Genel Müdürlük tarafından istifanın alındı tarihinden itibaren, en az 1 yıl süre ile beklemeleri gerekmektedir. Eğer bir Üye, üyeliğini bitirmek istiyorsa, bu isteğini Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmelidir. İstifa işleminin geçerliliği, Genel Müdürlük tarafından istifa başvurusunun alındığı gün sayılacaktır. İstifa eden Üye, kariyer seviyesini ve alt gruplarını ve tüm kazanımlarını kaybeder. 1 yıl sonra Üye, başvurusunu yeniden Genel Müdürlüğün onayına sunabilir. İstifa etmemiş 12 ay Üye olarak kayıtlı olan ve en az 12 ay boyunca hiç bir Arleva ürününü şirketten veya başka bir Üyeden almayan ve 12 ay süresinde başka bireylerin Arleva işinde sponsoru olmayan Üyeler, yeniden Üye Müşteri olarak başlayabilir. Üye Müşterinin Şirket İlkelerine riayet edeceğine dair noter tarafından tasdik edilmiş yeminli ifadeye imza atması gerekmektedir. Ayrıca Şirketten alınan Statü Değişim Formu, Üye ve yeni sponsor tarafından doldurulması gerekmektedir. Yeniden Sponsorluk hakkını kazanan Üye, yeni sponsoru altında Üye Müşteri seviyesinden başlar ve Şirket tarafından gerçekleştirilen teşvik promosyonlarına katılma hakkına sahiptirler.
 9. İstifa işlemlerine başlayan bir Üye, son 7 gün içinde almış olduğu ürünleri iade edip, geri ödeme aldığında, bu ürünler ile ilgili üst hat sponsorların kazanımları ve Puanları düşülür. Arleva Üyeliğinden istifa etme isteğinde bulunan Üye, bununla bağlantılı olarak bütün ayrıcalıklarından, haklarından vazgeçmek ve Üyelik kimlik kartını iade etmek zorundadır.
 10. Her Üye için doğrudan veya dolaylı olarak sponsor değiştirmek, Şirket ilkelerine aykırıdır. Arleva, internet üzerinden yapılacak ilk Başvuru Formunu dikkate alacak, sonradan yapılacak kayıtlar kabul görmeyerek reddedilecektir. Vekâleten kurulan bir Üyelik veya herhangi bir alt gruba, kasten ya da yanlışlıkla da kurulmuş olsa bile izin verilemez. Genel Müdürlüğün Şirket İlkelerine uygun olarak yaptığı düzeltmelere uyulmalıdır.
 11. Genel Müdürlüğün bir Üyelik hakkında verdiği aktiflik durdurma, reddetme, fesih, yeniden düzenleme, prim ayarlama, puanlar, ceza ya da herhangi bir teşvik ödülü düzeltme kararı, Üyenin içine karıştığı ya da yapmayı ihmal ettiği faaliyetlerin Şirket İlkelerine uygunluğuna göre düzenlenecektir. Şirket İlkelerinin bir Üye tarafından kasıtlı olarak ihmal edilmesi ve önemsenmemesi, oluşacak zararlar için açılacak yasal kovuşturma veya Üyeliğin sona erdirilmesi gibi sert tedbirlere başvurulması ile sonuçlanabilir.

VEFAT SONRASI DEVİRLER

 1. Bir Üyeliğin miras hakları sınırlı olup aşağıdaki şartlara tabidir:
 2. Mirasçı, esasen bir Üye olan veya bir Üye olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır.
 3. Mirasçının bir tek yetişkin kişi olması ve ölenin birinci derecede bir varisi olması zorunluluğu karşısında, birden fazla mirasçılar bulunması halinde Üyelik, birinci derece yakınlıktaki varislerin, ölümü takip eden 1 ay içinde aralarından seçecekleri kişiye veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı takdirde Arleva’nın kendi takdirinde olmak üzere iş, bu varisler arasında seçeceği kişiye devredilecektir. Birinci derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde, Üyelik mahkeme tarafından tayin edilen vasiye (anılan vasinin dahi Genel Müdürlük tarafından onaylanması şartı ile) devredilecektir.
 4. Vasi, Üyelik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüşt yaşına erişinceye kadar Üyenin temsilcisi statüsünde kalacaktır.
 5. Bir vasi veya veli, Üyelik Anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının, vesayet altındaki çocuğun veya mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, Üyeliğin feshi sonucunu doğurabilecektir.
 6. Vefat eden Üyenin Şirket Pazarlama Planı içindeki kariyer seviyesi bulundukları seviyeden miras kalacaktır. Mirasçısı bu seviyeden devam edecektir.
 7. Bir Üyeliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak kazanabilmesi için "Aktif Üye" (Bakınız Madde 2.5) durumunu sürdürmesi gerekmektedir. Ancak Şirket, tereke yöneticisinin yasal olarak örgütlenmesine imkân vermek üzere, vefattan itibaren 6 ay süre ile bu şarttan feragat edebilecektir.

 

MİRAS MÜDÜRLER

 1. Bir Müdürlük vefat harici sebeplerden dolayı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt seviye grubu, doğrudan görevi sona eren Müdürün bağlı olduğu sponsorun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.

EVLİLİK SEBEBİYLE DEVİRLER

 1. Evli çiftler birbirlerinin sponsoru olabilirler. İki Üyenin birbirleriyle evlenmeleri durumunda, eşlerin adı bir diğerinin Üyeliğinde “eşi” olarak kayda geçmemesi kaydıyla, her Üye evlilik öncesi kurmuş olduğu Üyelik hattının sponsorluğunu, önceden olduğu gibi sadece kendi adı altında sürdürebilecek ya da eşlerden birinin Üyeliği seçilerek, diğerinin adı bu Üyeliğe “eşi” olarak geçecek, terk edilen üyelik hattı da terk eden Üyenin sponsorluğu altına geçirilecektir. Bunun evlilik tarihinden itibaren bir takvim ayı içinde yapılması gerekmektedir. İki ayrı Üyelik, evlilik haricinde Şirket İlkeleri uyarınca kesin olarak birleştirilemez.
 2. Bir Üyenin, Üye olmayan bir kişi ile evlenmesi durumunda, eşinin üyeliğe ilgi gösterdiğini belirten ve onun tarafından imzalanmış yazılı bir dilekçe ve Statü Değişim Formu vermesi gerekir. Bu talebin yeni eş tarafından verilmiş olup olmamasına bağlı olmaksızın, mevcut Üye, kendi eşi tarafından yapılan, Şirket ilkelerini ihlal edecek olan hareketleri sebebiyle kendi Üyeliğinin fesih edilebileceğini açık olarak bildiğini ve anladığını kabul eder.

 

BOŞANMA SEBEBİYLE DEVİRLER

 1. Sürmekte olan bir boşanma davası veya malların paylaşılması görüşmeleri sırasında, Şirket, bu işlemden önce olduğu gibi, ödemeleri (ismi ilk olarak) kayıt edilmiş bulunan Üyeye yapmaya devam edecektir.
 2. Üyeliğin bir tarafa veya diğerine verilmesine taraflar veya mahkeme karar verebilecektir. Ancak Üyelik bölünemez.
 3. Arleva tarafından Üye olarak, sadece bir tek yetişkin tanınacaktır. Diğer eş ise arzu ederse kendi üyeliğini Pazarlama Planı içindeki aynı seviyeden başlamak (ancak asla Müdür seviyesi üzerinde olmamak) üzere Genel Müdürün onayı ile kurabilir. Diğer eşinde aynı sponsorun altına girmesi gerekir.

 

MÜŞTEREK ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ

 1. Müşterek sponsorların herhangi bir sebep ile, birlikte çalışmayı sona erdirmeyi istemeleri halinde, Şirkete bu durum ile ilgili yazılı olarak bilgi vereceklerdir. Bu bilginin her iki müşterek Üye tarafından da imzalanmış olması gerekmektedir. Bu belge, ismi ikinci olarak belirtilen Üye tarafından kendisinin Üyelikten istifa etmiş olduğu yönünde bir teyidi olarak kabul edilecek ve müşterek Üyeler tarafından sponsorluğu yapılmakta olan bütün Üyeler, ismi ilk olarak belirtilmiş bulunan Üyenin alt seviyesi durumuna gelecektir. Üyelik ismi ilk olarak belirtilmiş bulunan Üyeye devir edilmiş olarak kabul edilecek ve bu kişi, Üye ile ilgili bütün primleri ve diğer ödemeleri tek başına tahsil etmek yetkisine sahip olacaktır.
 2. İsmi ikinci olarak belirtilmiş bulunan Üye, aynı sponsordan arzu ederse yeni bir Üyelik alma hakkına sahip olacak ve Pazarlama Planı içerisinde Üye Müşteri olarak başlayabilecektir.

 

10. ÜYE MÜŞTERİ ANLAŞMASININ FESHİ

ÜYE TARAFINDAN FESİH

 1. Bir Üye kendi Üyeliğini sona erdirmek isterse, Şirkete 14 gün öncesinden yazılı olarak bilgi vererek bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu yazılı bildirimin Şirket Merkezine ulaşmasını takip eden 7. günün sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır.
 2. Üyeliğini sona erdiren kişi, Pazarlama Planındaki pozisyonunu ve zaman içinde kurmuş bulunduğu bütün alt seviyesini ve bütün kazanımlarını kaybeder. Bir Üye, üyeliğini sona erdirdiğinde, eşinin ve müşterek üyesinin, üyelikleri de otomatik olarak sona erecektir.
 3. Üyeliğini fesheden bir Üye, bir yıl sonra Genel Müdürlüğün onayı ile sadece kendi orijinal sponsoru altına yeniden kayıt olabilecektir.
 4. Üye, üyeliğini feshettiğinde Şirket İade Prosedürüne uygun olarak son 7 gün içinde aldığı ürünleri iade edebilir. Ancak bu ürünlerin ödenmiş olan kişisel ve grup primleri varsa bu tutar iade edilecek ürün değerinden düşülerek kendisine 21 gün içinde geri ödeme yapılacaktır. Bu ürünler ile ilgili kişisel ve üst hat sponsorların kazanımları ve Puanları düşülür.

 

ŞİRKET TARAFINDAN FESİH

 1. Şirket tarafından fesih, bir Üyenin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının ve Şirketin ürünlerini dağıtmak imtiyazının sona erdirilmesidir. Fesih ile, gelir ve iş hacmi primleri kazanma imkânı da sona ermektedir.
 2. Fesih, iş bu şirket ilkelerinde tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden, eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli Üyenin bu davranışından haberdar oldukları zaman Üyeye, bu davranışını durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer Üye bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiğini ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, Şirket Üye Müşteri Anlaşmasını feshetmek hakkını saklı tutar.
 3. Şirketin veya Üyelerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışlar durumunda ise fesih derhal yapılabilecektir.
 4. Feshin söz konusu olduğu her durumda, Genel Müdürlük bu konu üzerine karar verecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır.
 5. Aşağıda belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere) Şirket tarafından derhal fesih sebepleridir:
 1. Diğer bir Üyenin olası müşterilerine müdahale edilmesi,
 2. Başka bir network şirketine Arleva üyelerini transfer etmeye çalışmak faaliyetlerde bulunmak,
 3. Şirket ürünlerinin kullanılması, faydaları (Ürünlerin Müşterilere Perakende Satışı Bölümünün 7.1 Maddesine bakınız) veya bir kişinin bir Arleva üyesi olarak ne kazanabileceği konusunda yanlış bilgi verilmesi,
 4. Arleva basılı malzeme veya ürünlerinin perakende mağazalarda satılmasına veya teşhir edilmesine izin vermek,
 5. Genel Müdürlük tarafından veya Şirket Toplantılarında onaylanmamış doküman ve ürün satmak,
 6. Şirket ürünlerinin orijinal kutusundan boşaltılmasına, yeniden paketlenmesine veya yeniden etiketlenmesine izin vermek,
 7. Şirket İlkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi,
 8. Üyelerin Şirket İlkelerine göre kabul edilemeyecek ölçüde, kasıtlı olarak ihlal etmelerine neden olacak eylem ya da ihmallerde bulunması.
  1. Şirket tarafından Üyeliğin sona erdirilmesi halinde, son 7 gün içinde satın almış olduğu ürünleri iade etmek hakkına sahip olacaktır. Bu ürünler, Şirket İade Prosedürüne uygun olarak geri alınır. Ürünler Şirket tarafından teslim alındıktan, 21 gün içerisinde bedeli kişinin hesabına ödenecektir.
  2. Feshi takiben, sözleşmesi feshedilmiş olan Üye, Arleva’ün talebi üzerine, bu feshe neden olan faaliyetlerin tarihinden sonra, Arleva'den almış olduğu bütün ödülleri, envanterleri veya primleri geri ödemek, iade etmek veya tazmin etmek mükellefiyeti altında olacaktır. Üyenin, bu ödül veya primler için hak kazanmış, ancak bunların kendisine fesihten önce ödenmemiş olması halinde ise, fesih üzerine bunlar artık ödenmeyecektir. Ceza olarak ödenmemiş olan primler, üst seviye olan ve sözleşme kurallarını ihlal etmemiş bulunan sponsorlarına ödenecektir.

 

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. Şirket, Üyelerine bilgi ulaştırmak üzere çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Üyenin bilgi paylaşımındaki bu yöntemleri kullanabilmesi menfaati icabıdır.
 1. Yayınlandığı ay içinde ürün satın almış olan her bir Üyeye, Şirket tarafından yayınlanan Arleva dergisi veya kataloğu gönderilmektedir.
 2. Çeşitli ilanlar ile ilerideki faaliyetler hakkında bilgi verilmekte olup, bu ilanlar Şirket Merkezinde düzenli olarak sergilenmektedir.
 3. Arleva, Üyelere bilgileri e-posta, web sitesi, SMS ve basılı malzemeler aracılığıyla da ulaştırmaktadır. Tüm üyeler Arleva veya üst sponsorları tarafından kendilerine sms ve e-posta gönderilmesini kabul eder.
 4. Arleva’nın web sitesinde bu bilgiler düzenli olarak yayınlanmaktadır.
 5. Şirket İlkeleri ve Şirketin onaylanmış tüm basılı ve görsel malzemeleri veya web sitesinden ve Genel Müdürlük Elden Satış Departmanından temin edilebilir.
  1. Herhangi bir bilgi edinmek isteyen Üyelerin, sorularını ilk önce kendi Sponsorlarına veya Üst Müdürlerine iletmeleri gerekmektedir. Eğer soru bu şekilde çözümlenemez ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan Genel Merkez ile temasa geçilmelidir. Şirket bu bilgileri e-posta, SMS, telefon veya yazılı olarak Üyelere ulaştırır.
  2. Arleva, "Pazarlama Planı" veya "Şirket İlkelerinde" önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
  3. Şirket İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktır.
  4. Üyelerin ve girişimcilerin hazırladıkları hayali kazanç senaryoları ile herhangi bir kimseyi, başkalarını da bu senaryoya katarak yüksek kazançlar elde edeceğine ikna ederek, ödeme yapmasını sağlamanın yasa dışı olduğu bilinmeli ve unutulmamalıdır. Yüksek kazançların kolay elde edildiğine dair iddialar ile insanlar yanlış yönlendirilmemelidir.
  5. Bir Üyenin, uzman veya yetkili olmadığı bir konuda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama veya tavsiye vermemek konusunda özen göstermesi görevi bulunmaktadır. Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan basılı malzeme ve ürün tanıtım formlarında belirtilenler dışında, ürünlerin etkinliği ve faydaları ile ilgili olarak iddiada bulunan bir Üye için, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. (Bakınız, Ürünlerin Müşterilere Perakende Satışı, Madde 7.1 ve 7.2)
  6. Tüm üyelikler internet üzerinden yapılacaktır. Üye olmak isteyen kişi (seçtiği sponsorun ekibine dahil olabilmek için) sponsorunun üye ve Pin numarasını formun ilgili alanına yazarak üye olabileceği gibi, şirketin digital projesi olan Onlinecalis.Com sistemindeki sponsoru da doğal olarak Arleva’daki sponsoru konumundadır. Onlinecalis.Com projesi üzerinden kaydı bulunan üye/üye adayı başka bir sponsorun, sponsorluğunda çalışamaz, kayıt olamaz.

 

12. REKLAM İLKELERİ

GENEL TAVSİYE

 1. El ilanları da dahil olmak üzere reklam, pahalı ve boşuna zaman harcanmasına sebep olabilir ve önemli bir dönüşüm sağlamayabilir. Başarılı Arleva Üyeleri, "yüz yüze konuşmanın" Arleva işinin en yararlı reklam yöntemi olduğunu bilmektedir. Reklam yapmak isteyen tüm Üyelerin, Şirket tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemeleri kullanması gerekir. Bu şart, Üye Müşterilik müracaatının bir parçası olup, göz ardı edilmesi halinde Üyeliğin sona erdirilmesi gibi sert tedbirlere başvurulması ile sonuçlanabilir.
 2. Reklamlarda " Arleva ", “Arleva Logosu”, “Arleva Dünyası”, “Online Çalış” veya Şirket adı olan "Arleva" izin alınmadan kullanılamaz. Üye, reklamlarda Arleva ile olan ilişkinin nasıl tanımlanacağını görmek üzere "Şirket ile İlişkileriniz, Madde 8" başlıklı bölüme bakmalıdır.
 3. Üyeler, soruları ile ilgili olarak Arleva Üye Hizmetleri Bölümüne danışabilirler.

                                                                                   

YENİ ÜYE MÜŞTERİ YAPILMASI

 1. Genel bir kural olarak bütün reklamların etkili, yasal, estetik, dürüst ve onaylı olması gerekmektedir. Ancak insanlar reklam yoluyla Üye yapmak istenildiği zaman daha değişik reklam çeşitleri de devreye girebilmektedir. Reklam çeşitleri arasında olan gazete, dergi, broşürler, televizyon, radyo yayınları, internet, video veya ses bantları için de Genel Müdürlük onayı gerekmektedir.
 2. Reklamda Şirketin adı, adresi ve Şirket tarafından nelerin satılmakta olduğu açıkça gösterilmelidir. Ayrıca bu reklamlarda, aşağıdaki yasal uyarıların da bulunması gerekmektedir:

"Başkalarının bu sisteme katılmaları, kendilerine ödeme yapılacağı sözü verilerek ikna edilmesi yasaya aykırıdır."

"Kolaylıkla yüksek gelir elde edilemeyeceğinin bilinmesi gerekir."

"Ürünlerimizin hiçbiri herhangi bir teşhis, tedavi, iyileştirme veya özel bir hastalık ya da hastalıkları önlemek için üretilmemekte ve satılmamaktadır. Eğer tıbbi bir problem yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız."

 1. Bu hukuki uyarıların, reklamın başında veya sonunda yer alması gerekmemekte olup, önemli olan bunların kolaylıkla görülebilir veya duyulabilir olmasıdır. Bunlara normal olarak daha büyük ve daha koyu karakterlerin kullanılacağı başlık dışında, reklamın diğer kısımlarında yer alan bilgilerden daha az bir önem verilmemesi gerekmektedir.
 2. Reklamların, olası üyeleri yanlış yönlendirmemesi gerekmektedir. Özel olarak, bir Üye olmanın getireceği menfaatler konusunda gerçekçi bilgiler verilmelidir. Abartılmış veya gerçek olmayan bilgiler Şirket İlkelerine aykırıdır.
 3. "İlgi meydana getirmek amacı güden" tanıtım stickerleri ve diğer malzemelerin bu hukuki uyarıları kapsaması gerekmektedir. Ancak, bunların herhangi bir şekilde yanlış yönlendirici olmaması ve Genel Müdürlükten onay alınması gerekmektedir.

 

PERAKENDE ÜRÜNLER

 1. Üyeler, kesinlikle şirketin ismini, logosunu kullanarak özel internet sitesi kuramaz veya başka bir firmanın internet sitesi üzerinden satış veya kayıt yapamaz.
 2. Şirket ürünlerinin, tıbbi ürün lisansları bulunmamaktadır. Bu nedenle, Şirket ürünleri hakkında tıbbi iddialar içeren beyanlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Şirket ürünleri, insan veya hayvanlarda hastalık tedavisi veya hastalıktan korunma için uygun olarak gösterilemez. (Örneğin, "Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu görülmüştür"). Ayrıca Şirket ürünlerini insanlarda veya hayvanlarda psikolojik fonksiyonların düzeltilmesi veya normal fonksiyonların sürdürülmesi etkisine sahip (Örneğin, "Metabolizma oranını arttırır") şeklinde de gösterilemez.
 3. "Herhangi bir iddiada bulunmuyoruz" şeklindeki feragatler, son beyanınızı değiştirmez.
 4. Tavsiye mektupları veya gazetelerden alıntılar, bunlar açıkça Şirket ürünleri ile ilgili olmasa bile, eğer çeşitli tıbbi iddialar içermekte ise Şirket ve ürünlerinin reklamının yapılmasında kullanılamayacaktır.
 5. Yayınlanacak olan makalelerin içeriği ve uygunluğu, bunları yayınlayan kuruluşun sorumluluğu altındadır. Şirket bu tür yayınları ne reddetmekte ne de onaylamaktadır. Şirket, kendisinden bilgi istendiğinde kaynakları izin verdiği ölçüde ürünler ile ilgili bilgi vermeye çalışacaktır. Üyeler, bu tür bilgilerin yayınlanması amacıyla ödeme yapmaları halinde, bunun reklam olacağını ve bu nedenle bu yayınların, yukarıda tanımlandığı üzere Genel Müdürlük tarafından onaylanması gerektiğini bilmelidirler.
 6. Herhangi bir yazıda Şirket ürünlerinde bulunan maddeler hakkında tıbbi bilgiler verilmesi durumunda, bu makalenin ilgili yayıncı tarafından kaleme alınmış olması şartı ile bir Üye aynı yayında (Şirket tarafından onaylanmış bir metin kullanarak) Şirket ürünleri hakkında bir ilanın yer alması için ödeme yapabilecektir.

Bu doküman, Arleva işinizi kurarken ve yürütürken uymanız gereken Şirket İlkelerini açıklamaktadır. Bu dokümanı bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TOP