Araba promosyonu ile verilen araçlar KULLANIM HAKKI'nı kapsamaktadır. Şirket ilkelerince belirlenen şartları yerine getiren temsilcilerimiz araçların kullanım hakkını kazanırlar. Bu haklarının devam edebilmesi için gereken şartları korudukları sürece araçların kullanım hakları devam eder. (Bknz Şirket İlkeleri Madde.5)

 

 

 

TOP